II Mostra de Cinema Indígena - FEBRER 2013

Disseny de cartell i trípttic per a la II Mostra de Cinema Indígena.

Client: ICV Sant Boi