Altaveu Coral - JUNY 2013

Disseny de cartell Altaveu Coral.

Client: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat