I Mostra de Cinema Indígena - FEBRER 2012

Disseny de cartell i tríptic per a la I Mostra de Cinema Indígena de Sant Boi. La I Mostra de Cinema Indígena de Sant Boi neix amb la voluntad de difondre les formes de vida i les problemàtiques que pateixen els pobles indígenes.

Client: ICV Sant Boi